Admin-Tím


ADMIN-TÍM


 Majiteľ: Alexej9999 

 Vek: 18+

 Postavenie na serveri: Majiteľ servera.

 Skype: Alexej2374

 Skúsenosti: Extrémna úroveň

 Krajina: Slovensko

 Hl.Myšlienka: "#GetÚplatek"

 Reálne meno: Alex

 E-Mail: Neuvedený 

 

 Spolumajiteľ: Zav

 Vek: 18+

 Postavenie na serveri: Spolumajiteľ servera.

 Skype: Neuvedený 

 Skúsenosti: Normálna úroveň

 Krajina: Slovensko

 Hl.Myšlienka: "Ti jebe ?"

 Reálne meno: Tomáš

 E-Mail: Neuvedený 

 

 Administrátor: Mons10

 Vek: 15

 Postavenie na serveri: Administrátor servera.

 Skype: Neuvedený

 Skúsenosti: Mierne pokročilé

 Krajina: Slovensko

 Hl.Myšlienka: "Nóóóóó"

 Reálne meno: Šťevko

 E-Mail: NeuvedenýĎALŠIA STRANA